DEKLARACIJA Društva BELIS

Kje nas najdete? Kaj je novega? Deklaracija Društva BELIS ZOOM Srečanja

Deklaracija Društva BELIS

REDNO SREČANJE
127. sejia, dne 5. avgusta 2023

DEKLARACIJA

ob prisotnih FUNKCIONARJIH in predstavnikih
Društva za srečno življenje BELIS
po uradnem izstopu iz mednarodne pogodbe z organizacijo
Združenih narodov (SZ) in Svetovne zdravstvene organizacije (SZO)


Sledeče:


1.
Sprejemamo Deklaracijo neodvisnosti, ki temelji na univerzalnih načelih svobode, pravice in enakosti, ki so neodtuljive in vgrajene v nas kot del božjega stvarstva.

2.
Naša suverenost izvira le iz Božjega prvotnega impulza za ustvarjanje, ki nam je podaril edinstvene darove in potenciale. V naših rokah je ključ do svobodne volje in pravice do osebne izbire. Svojo moč udejanjamo s svojo modrostjo, razumevanjem, pravičnostjo in sočutjem.

3.
Kot suvereni posamezniki smo vsi smo si enaki in nedeljivi. S svojo vztrajnostjo si prizadevamo za ohranitev vrednot iz te deklaracije v vseh okoliščinah. Naša odgovornost do svobode nas povezuje v trdno skupnost, kjer spoštujemo raznolikost in si prizadevamo za skupno dobro.

4.
Naša suverenost in pravice ne izvirajo iz zunanjih virov, temveč iz notranjega jedra našega bitja, ki je povezano z ljubeznijo, naravnimi zakoni in matematično logiko. Svojo svobodo uveljavljamo v skladu z našo ustavnono listino, ki nas vodi k pravičnosti in enakosti za vse pod soncem.

5.
V Deklaraciji neodvisnosti izražamo našo trdno voljo, da bomo živeli v skladu s temi načeli in bomo spoštovali pravice, modrost, sočutje, ljubezen in dostojanstvo vsakega posameznika. Kot skupnost se zavezujemo, da bomo podpirali in ščitili te vrednote za prihodnje generacije.

6.
Glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost se državljani Slovenije lahko s to Deklaracijo svobodno povezujemo v Društvo za srečno življenje BELIS, ki izraža duhovnost, moč, potrpljenje, skromnost, harmonijo in neizpodbitnost v trdnosti, da postanemo simbol naše suverenosti in odgovornosti v družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo z naravnimi danostmi v skladu z danimi zmožnostmi državljanov in članov društva.


Naj živi Društvo za srečno življenje BELIS, ki danes razglaša in praznuje svobodo vsakega posameznika.

Naj živi živi svoboda, naj živi suverenost!


V Ljubljani dne 2. avgust 2023

Društvo za srečno življenje BELIS
Ziherlova ulica 39
1000 Ljubljana